Hjärt-Lungfonden

Alla pengar som skänks till StrokeRide-insamlingen (via gåvor, event eller försäljning) skänks vidare till Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden hos StrokeRide

AKUT-testet

Lär dig varningssignalerna vid stroke

Stroke är ett medicinskt akutläge och tiden är dyrbar! Med rätt hjälp i rätt tid kan skadorna som uppstår i hjärnan minskas.

Lär dig AKUT-testet