Förening

StrokeRide CykelKlubb

2018 är året då StrokeRide bildar föreningen StrokeRide CK!

Att bidra och synas på ett mer organisatoriskt sätt ger större möjligheter inom kommunen och tillgång till Svenska CykelFörbundet.

  • StrokeRide CK kommer fortsatt att sprida AKUT-testet och öka kunskapen om stroke.
  • StrokeRide CK kommer fortsatt att samla in pengar till Hjärt-Lungfonden, som ger stöd till forskningen om stroke.

Föreningen ska erbjuda cykelidrott i organiserad form enligt Svenska cykelförbundets vision och stadgar.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram”, samt med målsättning att bedriva motions och tävlingsverksamhet inom cykelsporterna Landsväg och Mountainbike.

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningsinformation

Bildad 2018-09-11
Föreningsnummer 53527-13
Postadress c/o Kenneth Wilson, Aspvägen 10
46732 Grästorp
Telefon 0768212230
E-post kontakt@strokeride.se
Hemsida https://strokeride.se
Bankgiro 746-6741
Swish 1230871970
Organisationsnummer 802519-2215

Föreningsdokument

Alkohol och drogpolicy – Antagen 2018-09-11

Stadgar – Antagen 2021-02-23

Verksamhetsplan – Antagen 2021-02-23