Hjärt-Lungfonden

Strokeforskningen räddade livet på vår pappa!

Till förmån för Hjärt-Lungfonden samlar vi in pengar till strokeforskningen.

vår insamlingssida hos Hjärt-Lungfonden kan du se hur mycket pengar vi skänkt vidare.

StrokeRides sidor hos Hjärt-Lungfonden

Besök vår insamlingssida hos Hjärt-Lungfonden

90-konto

Alla pengar som skänks till StrokeRide-insamlingen skickas till Hjärt-Lungfonden som hanterar pengarna i sitt system för att säkerställa att insamlingen håller god kvalitet. Hjärt-Lungfonden har 90-konton som ligger under Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll

Överföringar till Hjärt-Lungfonden

Den 17 mars 2014 gjorde vi vår första överföring till Hjärt-Lungfondens 90-konto, sedan dess har det gjorts fler överföringar 🙂

 1. 2014-03-17 skänktes 16.074 kronor
 2. 2014-05-19 skänktes 7.520 kronor
 3. 2014-06-11 skänktes 4.867 kronor
 4. 2014-08-08 skänktes 7.650 kronor
 5. 2014-09-05 skänktes 10.000 kronor
 6. 2014-10-06 skänktes 4.350 kronor
 7. 2015-02-10 skänktes 3.694 kronor
 8. 2015-02-22 skänktes 1.400 kronor
 9. 2015-02-28 skänktes 2.130 kronor
 10. 2015-03-10 skänktes 1.212 kronor
 11. 2015-07-21 skänktes 2.000 kronor
 12. 2015-08-06 skänktes 311 kronor
 13. 2015-08-06 skänktes 2.266 kronor
 14. 2015-08-06 skänktes 2.393 kronor
 15. 2015-08-17 skänktes 15.200 kronor
 16. 2015-09-17 skänktes 3.150 kronor
 17. 2015-11-15 skänktes 5.987 kronor
 18. 2016-03-08 skänktes 12.633 kronor
 19. 2016-09-28 skänktes 25.536 kronor
 20. 2016-12-24 skänktes 26.800 kronor
 21. 2018-03-01 skänktes 3.850 kronor
 22. 2018-09-08 skänktes 69.000 kronor
 23. 2019-09-08 skänktes 26.000 kronor
 24. 2021-01-05 skänktes 12.000 kronor
 25. 2022-08-29 skänktes 10.000 kronor
 26. 2022-12-27 skänktes 12.010 kronor
 27. 2023-12-29 skänktes 6.000 kronor