10.000 kronor!

Vid dagens insamlingsrunda samlades det in 10.000 kronor via deltagaravgifter!

Beloppet går oavkortat till Hjärt-Lungfonden.