Anmälan öppen 2015

Nu är anmälan till StrokeRide – Grästorp öppen.

Hela deltagaravgiften skänks till Hjärt-Lungfonden!

Mer information på evenemangssidan.