Barn- och ungdomsträning MTB våren 2023

Nu är våren strax här!

Som vi nämnde redan i höstas har de flesta av våra barn- och ungdomsledare i MTB valt att inte fortsätta som ledare nu i vår. Vi har ändå tänkt att fortsätta med barn- och ungdomsträningen, men endast för de barn/ungdomar som redan varit medlemmar och deltagit vid träningarna förra året, alltså 2022.

Vi behöver därför veta hur många av barnen/ungdomarna som är intresserade av att fortsätta träna med oss, så att vi kan göra en bra planering framåt. Vi har redan fått svar från några stycken, men ni som inte meddelat, maila gärna cecilia@strokeride.se.

Vi kommer alltså inte att ha någon nybörjargrupp eller ta in några nya cyklister i gruppen. Det finns ingen möjlighet att få till det på ett bra sätt just nu.

Med vänlig hälsning
Barn- och ungdomsledarna MTB