Coronaviruset

Riktlinjer gällande Coronaviruset.

StrokeRide CK följer Folkhälsomyndighetens (FHM) och Svenska Cykelförbundets (SCF) riktlinjer och rekommendationer.

Texter nedan kan vara kopierade direkt från FHM, SCF eller så har StrokeRide CKs styrelse tagit beslut. StrokeRide CK lyfter de saker som påverkar vår verksamhet och framförallt det som påverkar våra gemensamma sammankomster som till exempel våra träningstillfällen.

Uppdatering 2020-06-17 (från SCF)

Uppdaterade riktlinjer och råd vid tävling under coronapandemin

Följande datum för återstart av tävlingsverksamheten gäller fortfarande
15 juni: Klubbtävlingar tillåts för klubbens egna medlemmar
1 juli: Allians-och distriktstävlingar tillåts
15 juli: Nationella tävlingar tillåts

Uppdatering 2020-05-20 (från SCF)

Den 15 juli hävs det nationella tävlingsstoppet – förbehållet att Folkhälsomyndighetens restriktioner kan följas. Beslutet om att släppa på tävlingsförbudet togs av SCF:s styrelsemöte under tisdagskvällen. Återstarten kommer ske i tre steg och redan den 15 juni tillåts tävlingar inom den egna klubben, samt prova-på-aktiviteter. Den 1 juli lättar även restriktionerna för distriktstävlingar – förutsatt att Folkhälsomyndighetens regler vid idrottsarrangemang efterföljs av arrangörer och deltagare. Respektive grengrupp kommer  få i uppgift att ta fram grenspecifika förhållningsregler som stöd inför återstarten. Dessa kommer kommuniceras ut snarast, dock senast 2020-06-01.
Förbundsordförande Stefhan Klang är glad över att kunna ge lite positiva besked till Cykelsverige, men understryker att Folkhälsomyndigheten och regeringens regler gäller, fram tills dess att restriktionerna ändras.

Läs mer på Svenska Cykelförbundet webb.

Uppdatering 2020-04-20 (från SCF)

Svenska Cykelförbundets styrelse har beslutat att förlänga stängningen av den nationella tävlingsverksamheten i ytterligare en månad. Det innebär att det fortsatt råder totalt tävlingsstopp för alla typer av nationella cykeltävlingar, samt stopp för klubb- och distriktstävlingar till och med den 31 maj. Restriktionerna gäller även landslagssammankomster och läger i landslagsregi.
SCF:s styrelse återkommer med besked om tiden efter 31 maj senast den 20 maj 2020.

Läs mer på Svenska Cykelförbundets webb.

Uppdatering 2020-04-14 (från StrokeRide)

Från och med 14 april (gäller tills vidare) ställer vi in alla ledarledda klubbträningar som genomförs på landsväg. Det är alltså Tisdagsintervallerna och Torsdagsmixen som ställs in.

Rekommendationen från SCF är att träna enskilt då klungkörning ökar risken för smitta. Vi vill inte bidra till någon smittspridning och eventuellt behöva utnyttja sjukvården om en olycka skulle inträffa.

Vi uppdaterar er när vi kör igång med dessa cykelträningar igen, håll koll i vår träningskalender!

Barn- och ungdomsträning samt MTB-träning för tjejer fortsätter tills vidare. Ytterligare justeringar (utöver det vi redan gjort) görs vid respektive träningstillfälle, till exempel ännu mindre gruppstorlekar.

Uppdatering 2020-04-08 (från SCF)

Svenska Cykelförbundets bedömning är att vi i ett tidigt skede rekommenderat klubbar och distrikt att ställa in tävlingar – och vi hoppas att ni följer riktlinjerna – även om det bara handlar om träning i att tävla på ordinarie träningstid.

Med tanke på coronakrisen bör medlemsanslutna cyklister beakta risken för krascher även vid träning – en kollision kan innebära att sjukvården belastas ytterligare. Klungkörning med många deltagare, ökar också risken för smitta.

Inför storhelgens långpass ber vi därför alla klubbar att göra allt för att minimera risken både för smittspridning och olyckor. Är ni en stor klubb, kanske ni ska rekommendera medlemmarna att träna enskilt, eller dela in er i mycket små grupper. Den som känner det minsta spår av förkylning ska givetvis stanna hemma. Duscha och byt om hemma, dela inte vattenflaskor och tvätta händerna.

Uppdatering 2020-04-02 (från SCF)

Folkhälsomyndigheten skärper de allmänna råden ytterligare. För Idrottsrörelsens del innebar skärpningen att idrottsföreningar bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Samt, att om möjligt anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera smittspridning – om inte bör de ställas in, löd skärpningen.

Uppdatering 2020-03-24 (från StrokeRide)

Den 31:a mars rullar vi ut på årets första ledarledda träningspass och inför det kommer vi med specifika instruktioner via en nyhet som publiceras på hemsidan och via vår Facebooksida samt via vår träningsgrupp på Facebook.

Uppdatering 2020-03-24 (från SCF)

Folkhälsomyndigheten har i dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, uppdaterat råd och rekommendationer som kan underlätta för dem som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin. Här kommer du direkt till sidan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid träning

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Uppdatering 2020-03-23 (från StrokeRide)

Barn- och ungdomsträningen startar upp 1:a april och inför det kommer vi med specifika instruktioner via en nyhet som publiceras på hemsidan och via vår Facebooksida samt via vår träningsgrupp på Facebook.

De olika grupperna får bland annat olika samlingsplatser för att minska riskeN för smittspridning när vi startar och avslutar träningspassen.

Föräldramötet blir inte av utan föräldrar meddelas via ovanstående kanaler samt med en utskriven lapp när de lämnar/hämtar sina barn.

Uppdatering 2020-03-13 (från SCF)

SCF stänger tävlingssäsongen under mars och april. Efter regeringens beslut att inte tillåta arrangemang med mer än 500 deltagare har Svenska Cykelförbundets styrelse beslutat att ingen nationell tävlingsverksamhet inom cykel får ske under mars och april månad – med undantag för klubbtävlingar och distriktstävlingar. Beslutet är taget den 13 mars 2020 och gäller till och med 30 april.

För att begränsa och minska smittspridning av nya coronaviruset är styrelsens gemensamma uppfattning att resandet bör hållas nere, både inom landet och utomlands.

– Vår uppgift idag är att minska spridningen, eftersom våra nationella cykeltävlingar lockar deltagare från hela landet ser vi i nuläget ingen annan lösning än att stänga ner all tävlingsverksamhet i Cykelsverige under mars och april, säger förbundsordförande Stefhan Klang.

På grund av det ovissa läget rekommenderar vi även att arrangörer av cykeltävlingar i maj ser över alternativa datum. Senast den 20 april återkommer styrelsen med besked om tiden efter 30 april.