Det räcker om du promenerar en halvtimme varje dag

”Det räcker om du promenerar en halvtimme varje dag”

– Katharina Stibrant Sunnerhagen, Sahlgrenska akademin.

Läs mer