Fyra viktiga krav för strokevården

Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna. Med närmare en miljon vårddagar varje år är stroke den kroppsliga sjukdom som svarar för flest vårddagar på svenska sjukhus.

Varje år insjuknar cirka 28 000 personer i stroke i Sverige och idag lever omkring 100 000 personer med sviterna av stroke. Av dem kan cirka 20 000 av inte klara sig själva utan behöver hjälp för att klara sin vardag.

Läs hela artikeln hos Hjärt-Lungfonden.

För att bidra till forskningen kring stroke så kan du via vår insamling skänka pengar till Hjärt-Lungfonden.

Swisha din gåva till 123 093 88 29.