Genombrott för ny behandlingsmetod

Ett revolutionerande cancerläkemedel kan få stor effekt även för strokepatienter. Det visar ny forskning inom projektet Uppdrag: Besegra stroke.

– Vi har gjort en studie på 60 patienter som ser väldigt lovande ut, berättar professor Nils Wahlgren på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som sedan 2011 leder projektet Uppdrag: Besegra stroke.

Gemensam insats mot stroke

När Karolinska institutet och Hjärt-Lungfonden i samband med KI:s 200-årsjubileum år 2010 enades om att gemensamt göra en insats för folkhälsan valde man forskningsområdet stroke.

Nils Wahlgren berättar hur olika forskargrupper samarbetar för att täcka in de olika delarna av strokebehandlingskedjan, alltifrån hur 112-personalen ska kunna identifiera stroke utifrån den larmande personens berättelse till hur forskningen ska kunna få fram läkemedel som kan skynda på och stärka nybildningen av nervceller i hjärnan efter stroke. Forskningen är bland annat inriktad på förbättrad propplösande behandling (trombolys) och förbättrad kirurgisk behandling.

Skyddar hjärnan från inflöde av blod

Men det är framför allt ett nytt genombrott som överraskat Nils Wahlgren:

– Till vår oförställda häpnad såg vi fantastiska resultat när vi gav cancermedicinen Imatinib – som används vid kronisk myeloisk leukemi – till strokepatienter. Det här kan vara det största genombrottet på länge. Läkemedlet har revolutionerat leukemibehandlingen och nu visar det sig också kunna skydda hjärnan från inflöde av blod från blodbanorna utanför hjärnhinnan.

Läs mer hos Hjärt-Lungfonden och Aftonbladet.