Hjärt-Lungfonden

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Hjärt-Lungfondens vision

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Vi arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv och vägen dit går genom forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil.

Hjärt-Lungfondens historia

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Då var målet att besegra dåtiens stora folksjudom tuberkulosen. Tack vare starka eldsjälar, stöd från svenska folket och forskningsinsatser gjorde man stora framsteg och tuberkulosen blev i stort sett utrotad i Sverige.
Läs mer om Hjärt-Lungfondens historia.

Hjärt-Lungfondens mål

Hjärt-Lungfonden bekämpar vår tids stora folksjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar. År 2013 satte vi upp elva nya mål för hjärt- och lungforskningen.
Läs om Hjärt-Lungfondens mål för forskningen.

Hjärt-Lungfondens riktlinjer

Hjärt-Lungfondens är en ideell organisation som stödjer forskning om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor eftersom fonden inte får något statligt stöd. Hjärt-Lungfonden har 90-konto och följer FRII:s kvalitetskod.
Läs mer om våra riktlinjer.

StrokeRides sidor hos Hjärt-Lungfonden

90-konto

Alla pengar som skänks till StrokeRide-insamlingen skickas till Hjärt-Lungfonden som hanterar pengarna i sitt system för att säkerställa att insamlingen håller god kvalitet. Hjärt-Lungfonden har 90-konton som ligger under Svensk Insamlingskontroll. 

Svensk Insamlingskontroll

Webbplats: www.hjart-lungfonden.se