Inget StrokeRide Grästorp 2022

StrokeRide Grästorp anordnas inte under 2022!

StrokeRide har fått en del förfrågningar senaste veckan och vi måste tyvärr meddela att det inte att kommer att anordnas någon insamlingsrunda (StrokeRide Grästorp) under 2022. Vi vet att det är en stor besvikelse för många och vi hade förhoppningar om att kunna genomföra insamlingsrundan under 2022 men tiden är knapp för de som är engagerade i StrokeRides olika verksamheter.

StrokeRide kommer, under resterande del av 2022, att fokusera på ungdomsverksamheten, underhåll av Grästorps mountainbikespår och på Grästorpskalaset (där StrokeRides samtliga intäkter skänks till stroke-forskningen).

Läs mer om StrokeRide och insamlingen som görs till Hjärt-Lungfonden

Grästorpskalaset 27 augusti

Under Grästorpskalaset kommer StrokeRide att anordna en cykeltipsrunda för att samla in pengar till stroke-forskningen. Vi kommer även att bistå Grästorps kommun och Grästorps handel med lite hjälp under festivalen och den ersättning StrokeRide får detta arbete skänks vidare till stroke-forskningen.

Tältbygge före och efter Grästorpskalaset

Vill du vara med och hjälpa till under festivalen och bidra till stroke-forskningen?

Vi behöver vara 5-6 personer som reser tält dagen innan festivalen börjar och sedan ta ner tälten när festivalen är slut.

Preliminära tider:

Tält upp 26/8 17:00. 
Tält ner 27/8 16:30. 
Tidsåtgång cirka 2-3 timmar för respektive upp-/ner-tagning. 

Kolla in evenemanget och anmäl ditt intresse på Facebook.

StrokeRide Grästorp 2023

Vi hoppas och har som mål att vår populära insamlingsrunda är tillbaka i augusti 2023.