Kallelse till årsmöte 2019

Styrelsen kallar till årsmöte

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar i StrokeRide CK till årsmöte i Bellmansalen i Grästorps Kulturhus tisdagen den 19 februari klockan 18:00. Datum: 2019-02-19 Tid: 18:00 Plats: Bellmansalen – Kulturhuset Grästorp

Anmälan och möteshandlingar

2018-02-14 är sista dag för anmälan. Du hittar information om årsmötet, anmälan och möteshandlingar genom att logga in på IdrottOnline via nedanstående länk. https://idrottonline.se/StrokeRideCK-Cykel/foreningen/arsmote2019/ Du loggar in med ditt personnummer eller IdrottsID och lösenord. Har du glömt lösenordet kan du återställa detta direkt på sidan. Har du bytt mailadress kan du maila din nya till kontakt@strokeride.se så uppdaterar vi den.

Motioner

Har du någon eller några bra idéer som du vill att styrelsen tar upp på årsmötet? Du som medlem i StrokeRide CK kan skicka in motioner (förslag) till styrelsen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-01-08. Mer information om hur och vart du skickar in motioner finns på årsmötessidan via ovanstående länk.

Inte medlem än?

Läs mer om hur du ansöker om medlemskap i denna nyhet. Välkommen! Hälsningar styrelsen Cecilia, Mikael, Per, Andreas, Thomas och Kenneth.