Kallelse till årsmöte 2022

Styrelsen kallar till årsmöte

Styrelsen bjuder in medlemmar i StrokeRide CK till årsmöte torsdagen den 24 februari klockan 18:00.

Datum: 2022-02-24
Tid: 18:00
Plats: Digitalt, länk skickas till anmälda.

Möteshandlingar

Du hittar information om årsmötet och möteshandlingar genom att logga in på sidan Årsmöte 2022.

Lösenord ”SRcykelslangSR”.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet genom att skicka ett mail till Cecilia. Meddela hur många och vilka ni är som kommer att delta.

2022-02-20 är sista dag för anmälan.

Motioner

Har du någon eller några bra idéer som du vill att styrelsen tar upp på årsmötet? Du som medlem i StrokeRide CK kan skicka in motioner (förslag) till styrelsen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-01-09. Mer information om hur och vart du skickar in motioner finns på årsmötessidan via ovanstående länk.

Välkommen!

Hälsningar styrelsen Cecilia, Mikael, Per, Andreas, Thomas och Kenneth.