Kämpigt för makar till strokepatienter

Omgivningens stöd för den som är strokedrabbad är viktig. Men närstående behöver också support för att orka i den nya livssituationen visar en ny studie.

Makar till strokepatienter upplever lägre hälsorelaterad livskvalitet än makar till friska kontrollpersoner. Den lägre livskvaliteten finns ännu sju år efter partnerns insjuknande, visar en ny studie som ingår i den stora SAHLSIS-studien (Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke) i Göteborg.

Läs hela artikeln hos Hjärt-Lungfonden.

För att bidra till forskningen kring stroke så kan du via vår insamling skänka pengar till Hjärt-Lungfonden.

Swisha din gåva till 123 093 88 29.