Nu kan du anmäla dig till StrokeRide Grästorp!

Nu är anmälan till StrokeRide Grästorp öppen.

Hela deltagaravgiften skänks till Hjärt-Lungfonden!

Mer information på evenemangssidan.