Samarbete med Hälsoborgen

Under 2014  kommer vi att köra ett antal evenemang, tillsammans med Hälsoborgen, för att samla in pengar till strokeforskningen.

Vi kommer att börja med Vasaloppsspinning söndagen den 2 mars 2014. 750 kronor i deltagaravgifter skänktes till Hjärt-Lungfonden från detta evenemang.

Den 31:a augusti är det dags för StrokeRide – Grästorp.

Deltagaravgifter och pengar som skänks under dessa evenemang skänks oavkortat vidare till förmån för Hjärt-Lungfonden och deras strokeforskning.