StrokeRide Grästorp 2014

31 augusti 2014 genomfördes första upplagan av StrokeRide Grästorp. Via deltagaravgiften skänktes 10.000 kronor till Hjärt-Lungfonden.