Svenska Cykelförbundets Motionsförsäkring

Svenska Cykelförbundet erbjuder i samarbete med Gjensidige en ny försäkring för motionscyklister.

Försäkringen är speciellt framtagen för motionscyklisten som saknar tävlingslicens och det försäkringsskydd som ingår i licensen.

Motionsförsäkringen garanterar ett bra personskydd vid träning året runt, både i Sverige och utomlands. Försäkringen gäller vid enskild träning, klubbträning och klubbtävling som exempelvis klubbmästerskap, samt vid sanktionerade motionslopp inom Svenska Cykelförbundets olika grenar.
Skyddet gäller även vid cykelpendling*

Genom att teckna SCF:s motionsförsäkring får du ett olycksfallsskydd och en ansvarsförsäkring samt bidrar till svensk cykelsport. En del av intäkterna tillfaller Svenska Cykelförbundet för att fortsatt utveckla svensk cykel.

Du behöver inte vara medlem i en cykelförening för att teckna försäkringen.

Pris: 275 kronor per år

Läs mer om försäkringen och hur du tecknar den inne på Svenska Cykelförbundet hemsida.

Har du frågor om försäkringen finns det kontaktuppgifter inne på ovanstående hemsida. ☝🏻