Utveckling av webbplatsen

Utvecklingen av StrokeRides webbplats har påbörjats.

Arbetet kommer att fortgå under ett par veckor och beräknas att driftas under december/januari.