StrokeRide Grästorp 2014

Vid dagens insamlingsrunda samlades det in 10.000 kronor via deltagaravgifter!

Beloppet gick oavkortat till Hjärt-Lungfonden.