Så cyklar vi i grupp

Tvåpar, belgisk kedja eller ett led?

Tvåpar

Om annat inte har meddelats av ledaren cyklar vi i så kallat tvåpar. Principen för detta är att vi ligger två och två i bredd. Detta för att kunna dra nytta av det lä som bildas bakom de främre cyklisterna i gruppen.

När det är dags att växla kommunicerar det främsta paret, varpå den högra cyklisten sänker farten, den vänstra parkamraten håller konstant hastighet hela tiden och lägger sig framför sin tidigare högra parkamrat samt återgår till den ursprungliga hastigheten.

Samtidigt glider efterföljande cyklist i det vänstra ledet fram till den främre vänstra positionen.

För att det ska fungera är det viktigt att det inte uppstår luckor i leden och att man håller igen och tar det lugnt i uppförsbackarna..

Tänk också på att när vi kör i tvåpar så är det viktigt att vi är rakt bakom framförvarande vilket gör att vi inte alltid ligger i perfekt vindlä. Detta gör vi för att vi inte skall ta för mycket plats på vägen.

Bild: Hisingens CK

Belgisk kedja

Är nästan identiskt med tvåpar förutom att vi roterar oavbrutet och att vi inte alltid roterar åt höger utan åt det håll som vinden kommer ifrån. Belgisk kedja är det vi oftast använder när gruppen ska förflytta sig så snabbt som möjligt.

För att farten inte skall accelereras hela tiden är det viktigt att det led som “går fram” inte ökar hastigheten, istället ska det vara det “avfallande” som håller lägre hastighet.

Det gäller alltså att inte accelerera när man byter till det avfallande ledet. Istället får man ge sig till tåls lite om det inte direkt går att byta led när man kommer fram i fronten.

I väl samtränade grupper roterar gruppen antingen medurs eller moturs, beroende på från vilken sida eventuell motvind kommer. Normalt använder vi inte denna metod utan vi roterar alltid medurs.

Bild: Hisingens CK

Ett led

Ibland kan det av säkerhetsskäl vara nödvändigt att köra på ett led detta meddelas då av ledaren.

Om man då cyklar i tvåpar kör den vänstra cyklisten in bakom sin högra parkamrat så att ett led bildas.

Bild: Hisingens CK

Cykla mjukt

Håll ansträngningen på en jämn nivå och kör mjukt. Då slipper du att klungan sträcks ut och de bakre behöver jaga ikapp i ena stunden och bromsa i nästa. I uppförsbackar håller vi igen farten försök hålla samma ansträngningsnivå så att gruppen inte dras ut.

I nedförsbackar gäller återigen att hålla samma ansträngningsnivå vilket betyder att de längst fram behöver trampa på för att inte resten av gruppen skall behöva bromsa för att förhindra att de rullar in i framförvarande hjul.

Råkar det bli en lucka till framförvarande cyklist spurta inte allt vad du kan för att sedan tvärnita när du är ifatt, det är bara slöseri med energi. Försök istället att lugnt och metodiskt cykla ikapp för att sedan bara mjukt ansluta till ”din” rulle.

Vad du än tänker göra – se till att alla får reda på det i tid. Gör inga plötsliga rörelser i sidled, utan glid mjukt åt sidan, gärna efter att du först markerat med en liten handpekning eller dylikt.

Rondeller, refuger och vägkorsningar

Efter att man passerat en rondell, refug vägkorsning eller liknande är det viktigt att hastigheten sänks tills den sista cyklisten passerat hindret. Annars blir effekten ett “gummiband” där de sista cyklisterna måste jaga ikapp. Sista cyklist meddelar ”Kontakt” till framförvarande cyklist som skickar vidare detta hela vägen fram till den/de som ligger först.

Vi håller ihop

Eftersom vi tycker det är kul att cykla i grupp så håller vi ihop gruppen och lämnar aldrig en cykelkamrat som börjar bli lite trött. Vänta in de cyklister som inte hänger med.

Vi hjälps åt

Det går förstås mycket fortare om alla hjälps åt om någon får en punktering eller problem med cykeln.

Respektera dina medtrafikanter

Se dig som en representant för klubben oavsett om du kör i klubbtröjan eller inte.

Följ trafikreglerna och kör säkert! Visa respekt för medtrafikanterna – precis det vi själva kräver av dem.

Var ett gott föredöme i trafiken! Att skälla, ”peka finger” eller på andra sätt visa sitt missnöje är inte att visa respekt.

Alla cyklister är trevliga – oavsett klubbtillhörighet. Och trevliga människor hälsar man ju gärna på, så vi hälsar alltid på de cyklister vi möter. Det skapar en god stämning.

Vi är ett av sveriges trevligaste cykelgäng och använder därför aldrig tecknet med ett ensamt långfinger.