Tecken vid gruppcykling

Sikten skyms när man ligger på rulle. För att gruppcyklingen ska fungera på ett säkert sätt krävs också att cyklisterna framme i täten är uppmärksamma på eventuella hinder.

Kommunikationen i gruppen sköts primärt med tecken bakåt i gruppen och muntligen framåt i gruppen. Som cyklist i första ledet gäller det att lyfta blicken och spana framåt längs vägen för att upptäcka hålor, grus, stenar, andra fordon, fotgängare, med mera och sedan göra tecken så gruppen uppmärksammas på det.

Varningar för dessa hinder förmedlas sedan bakåt i gruppen med handsignaler, tecken och eventuellt muntligt så att man kan ta en säker väg förbi dem.

Tecken

Hinder på vägbanan – typ hål, vägbrunn, glas, grus – peka ner mot vägbanan med den hand som befinner sig på samma sida som hindret.

Vägbula eller liknande – för handen bakom ryggen med handflatan bakåt åt vänster och höger ett flertal gånger.

Hinder på sidan – typ vägskylt som sticker ut, gångtrafikant, stillastående bil med mera – klappa på den sida av din rumpa som hindret befinner sig på (gör gruppen extra uppmärksam då det även uppstår ljud).

Hinder över hela körfältet – typ avsmalnande väg, vägbula, järnvägsspår etc. vinka med valfri hand bakom ryggen ”åt höger”.

Stanna – en uppåtsträckt hand.

Sakta ner – pumprörelse med ena handen, handflatan nedåt.

Sväng vänster/höger – ett vanligt tecken, håll ut en arm åt det håll det är tänkt att gruppen skall svänga.

Ett led – ibland behöver vi cykla på ett led istället för 2-par – En uppåtsträckt hand med ett finger i luften (pekfingret).

Tvåpar – att återgå till två par – En uppåtsträckt hand med två fingrar i luften.

Muntligt

Ibland är det mer lämpligt att ropa någon form av varning ibland i kombination med något av tecknen ovan

Hål – Ropas samtidigt som man pekar på hålet (gäller framförallt större hål)

Glas – Ropas samtidigt som man pekar på den sidan glaset ligger

Mötande fordon – Ropa ”MÖTE”. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa orden genom gruppen (gäller främst på smalare vägar)

Omkörande fordon – Ropa ”BIL/BUSS/LASTBIL”. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa orden genom gruppen. (gäller främst på smalare vägar)

Vi är ett av sveriges trevligaste cykelgäng och använder därför aldrig tecknet med ett ensamt långfinger.